Som medlem i Socialdemokraterna väljer du själv hur aktiv du vill vara. Du kan välja att vara medlem för att visa ditt stöd för våra grundidéer och få information om vår politik.

Du kan också delta i t ex studiecirklar, seminarier, utåtriktad verksamhet och i att utveckla vår politik på olika områden.

Oavsett vilket är du som också vill att alla ska kunna få en bättre framtid. hela landet är vi drygt 100 000 socialdemokrater som brinner för rättvisa och tillsammans har vi engagerat oss i lokala S-föreningar.

I Söderhamns S-förening är vi 120 medlemmar och vi är engagerade som ledamöter i kommunfullmäktige, kommunala styrelser och nämnder och i landstinget. Vidare inom olika fackliga S-föreningar och i ett internationellt projekt med systerpartiet PDM i Moldavien. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad.

Vill du vara med?