framtid söderhamnSom medlem i Socialdemokraterna väljer du själv hur aktiv du vill vara. Du kan välja att vara medlem för att visa ditt stöd för våra grundidéer och få information om vår politik.

Du kan också delta i t ex studiecirklar, seminarier, utåtriktad verksamhet och i att utveckla vår politik på olika områden.

Oavsett vilket är du som också vill att alla ska kunna få en bättre framtid.